Sortownia odpadów – co to takiego?

Sortownia odpadów to obiekt, który odpowiada za segregacje odpadów. Zazwyczaj znajduje się w pobliżu składowiska lub wysypiska śmieci. Zakład posiada różne sekcje do sortowania różnych rodzajów odpadów. Sortownia odpadów zatrudnia wiele osób do pracy w zakładzie. Odpowiadają oni za zbieranie śmieci, sortowanie ich, a następnie dostarczanie do odpowiedniej sekcji w zakładzie w celu przetworzenia lub zutylizowania. Proces sortowania odpadów jest dość skomplikowany i wymaga on dużego zaangażowania ze strony wszystkich pracowników obiektu. Na szczęście, coraz więcej zakładów inwestuje w nowoczesne maszyny i urządzenia takie jak np. sortownik, które nie tylko ułatwiają pracę, ale także zwiększają wydajność zakładu. 

Maszyny wykorzystywane w sortowni odpadów 

Nie ma co ukrywać, że praca w sortowni odpadów nie należy do przyjemnych. Dlatego też, coraz więcej sortowni inwestuje w nowoczesne maszyny i urządzenia, które w większości przypadków zastępują pracowników sortowni. Do głównych zadań maszyn obecnych w sortowniach zalicza się przede wszystkim rozdrabnianie, dzięki któremu odpady takie jak szkło czy odpady biodegradowalne, mogą zostać przetworzone. Pozostałe maszyny, które możemy spotkać w sortowni odpadów to:

  • Ładowarki – ułatwiają przenoszenie odpadów wielkogabarytowych.
  • Przerzucarki – niezbędne podczas prac z odpadami biodegradowalnymi. Przerzucarki nie tylko przenoszą odpady te w odpowiednie miejsce, ale także odpowiadają za spulchnienie i dodatkowe napowietrzanie produktów. 
  • Kruszarki – jak sama nazwa wskazuje, odpowiadają za kruszenie odpadów np. szklanych lub budowlanych. 
  • Sortownik – odpowiada za rozdzielenie poszczególnych elementów na kilka grup. Sortownik może być optyczny lub sitowy, w zależności od potrzeb zakładu. 

Urządzenia te nie zawsze muszą być dostępne w sortowniach odpadów, a ich obecność zależna jest od wybranej technologii sortowania odpadów, a także rodzajów i ilości odpadów, które trafiają do sortowni. 

Dlaczego sortowanie odpadów jest tak ważne? 

Sortowanie odpadów jest ważne, ponieważ odpowiednio posortowane odpady można bez większych problemów poddać procesom recyklingu, który prowadzi do wytworzenia nowych produktów. Ponadto dzięki sortowaniu odpadów możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci. Sortowanie śmieci to również ukłon w stronę ekologii i bezpiecznej przyszłości dla mieszkańców Ziemi. Dzięki sortowaniu śmieci ludzie mogą zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, a także upewnić się, że ich śmieci nie trafią do spalarni lub na wysypisko.